zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2020 Wieść Gminna Nr 4/2020
Wieść Gminna Nr 4/2020

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzień 2020 Nr 4/2020
Pierwsza strona

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku

w imieniu samorządu gminy Chmielnik

oraz własnym

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, błogosławieństwa Bożej Dzieciny

oraz wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym i zawodowym.

Niech Święta Bożego Narodzenia i wigilijny wieczór

będą pełne radości i ciepłych uczuć,

po których nastanie spełniający nasze nadzieje

Nowy Rok – 2021.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

   

Grażyna Małgorzata Drążek

W ó j t G m i n y

  

Krzysztof Grad

 

   

Chmielnik, Boże Narodzenie 2020 rok

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • NASZA ŚWIETLICA „(od)NOWA” str. 3
 • Gminny systemem gospodarowania odpadami komunalnymi str. 4
 • Zakończono realizację projektu „Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki” str. 5
 • Czas na podsumowanie str. 6
 • Remont mostu w Błędowej Tyczyńskiej str. 6
 • Nowy pojazd ratowniczy dla OSP w Zabratówce str. 6
 • Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik str. 7
 • Fotowoltaika - zakończenie realizacji projektu str. 7
 • Inwestycje i remonty gminne w 2020 r. str. 8
 • Wymiana starych kotłów na nowe str. 9

OŚWIATA I KULTURA

 • Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza dla każdego przedszkolaka. Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece str. 10
 • „String Art - łączy pokolenia” – podsumowanie projektu. str. 10
 • Eksperymentujemy w Laboratorium Sztuki Nowoczesnej. str. 12
 • Co było grane? str. 13

STOWARZYSZENIE

 • Trudny 2020 rok w Stowarzyszeniu „Nasza Wola” str. 15
 • Nowy rok szkolny 2020/2021 str. 17

GOPS CHMIELNIK

 • Wspieraj seniora str. 19
 • Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego str. 19
 • Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego str. 19
 • Gdzie można otrzymać pomoc str. 20

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Nowy projekt OSP Zabratówka str. 20
Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 4/2020 


Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 4/2020 Grudzień
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2020_4.pdf (1,8 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


 

Pliki do pobrania:
  Wieść Gminna Nr 4/2020

drukuj


Piątek, 2 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART