zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2022
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna Nr 1/2022 URZĄD GMINY INFORMUJE
Wnioski Polski Ład II edycja

W lutym bieżącego roku nasz samorząd złożył trzy wnioski o dofinansowanie najważniejszych dla gminy przedsięwzięć, które obejmowały obszary dotyczące infrastruktury edukacyjnej, drogowej i społecznej. Wnioski zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenia naboru do 2 edycję programu Polski Ład.

Pierwszy z wniosków dotyczy infrastruktury edukacyjnej tj. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3. im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku. Projekt przewiduje przebudowę i rozbudowę budynku szkolnego. Zakres robót będzie obejmował:

  • adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne i zaplecze techniczne,
  • budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej i sali gimnastyki korekcyjnej wraz zapleczem technicznym i sanitarnym,
  • budowę 2 sal lekcyjnych wraz z zapleczem technicznym i sanitarnym,
  • budowę 2 oddziałów żłobkowych z zapleczem kuchennym i pomieszczeniami technicznymi.

Dwa najważniejsze aspekty projektu to budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej i budowa oddziałów żłobkowych. Z jednej strony realizacja przedsięwzięcia pozwoli zlikwidować barierę edukacyjną, którą jest brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej, przez co dzieci i młodzież nie mają warunków do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej. Z drugiej strony budowa pierwszego na naszym terenie oddziału żłobkowego pozwoliłaby na uzupełnienie istotnego braku w gminnym systemie opieki nad dziećmi. Szacunkowa wartość inwestycji to 11 000 000,00 zł.

Drugi z wniosków obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy. W projekcie przewidziano przebudowę kluczowych odcinków dróg gminnych najważniejszych dla komunikacji lokalnej na terenie samorządu. Są to drogi, które stanowią często jedyny dojazd do części poszczególnych miejscowości oraz gdzie występuje ruch kołowy i pieszy o dużej intensywności. Przedsięwzięcie będzie obejmowało przebudowę odcinków dróg o długości ponad 5 km. Przewidywana wartość inwestycji wyniesie 4 300 000,00 zł.

Trzecim obszarem, w którym złożono wniosek jest infrastruktura społeczna. Przedmiotem wniosku jest modernizacja energetyczna dwóch budynków remiz strażackich OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa i OSP Wola Rafałowska. Zakres robót będzie obejmował: docieplenie budynku, docieplenie i izolację fundamentów, wykonanie nowych izolowanych posadzek na parterze, docieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowego centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodnej, odnowienie ścian, montaż energooszczędnego ledowego oświetlenia. Bardzo ważnym aspektem będzie montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła i ewent. magazynów energii. Ponadto zostaną wykonane roboty towarzyszące tj.: wykonanie nowych posadzek, remont i modernizacja toalet i kuchni, remont schodów, wykonanie opaski odbojowej i dojazdów do budynków.

Przewidywane do modernizacji energetycznej remizy strażackie są w złym stanie technicznym, są to budynki kilkudziesięcioletnie, które nigdy nie były gruntownie remontowane i modernizowane. Projekt ma na celu gruntowne zmodernizowanie energetyczne budynków remiz, co znacząco wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów oraz podniesie ich walory użytkowe, a trzeba pamiętać, że obiekty te nie pełnią jedynie roli stricte związanej z ochroną p.poż.(garaże, szatnie strażaków, magazyny), spełniają również rolę domów ludowych, domów kultury itp. Szacunkowa wartość inwestycji określona jest na poziomie 2 000 000,00 zł wydatków.

Realizacja wszystkich wyżej opisanych przedsięwzięć uzależniona będzie od uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu Polski Ład.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART