zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1-2-3/2020
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
012345

Wieść Gminna 1-2-3/2020 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na okres 2020/2021
Zespół interdyscyplinarny
Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Realizuje on działania określone w Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chmielnik na lata 2020-2025.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny w szczególności:

  • diagnozuje problem przemocy w rodzinie,
  • podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwości udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w godz. 7:15-15:15, pokój 11, tel. 17-22-96-603 lub na Komisariat Policji w Tyczynie, tel. 17-23-02-997 lub telefon alarmowy 112.

Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Chmielnik został zmieniony skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik.

Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART