zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gmina Nr 2/2006
012345

Wieść Gminna 2/2006 Wieść Gmina Nr 2/2006
Wieść Gmina Nr 2/2006

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK 
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2006

Nr 2/2006

W NUMERZE:
 • Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy str. 2
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 3
 • Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik 2006 roku str. 4
 • Roboty na drogach w 2006 roku str. 4
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego str. 5
 • Współpraca transgraniczna gminy Chmielnik str. 5
 • Żywność dla potrzebujących str. 6
 • „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” str. 7

URZĄD GMINY INFORMUJE

 • Wymiana dowodów osobistych str. 8
 • Nowe okręgi wyborcze – zmiany liczby radnych str. 8
 • Nowy okres zasiłkowy 2006/2007 str. 8

PORADY ROLNICZE

 • Dni otwartych drzwi VIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych str. 9

OŚWIATA I KULTURA

 • VIII Sejmik Samorządów Uczniowskich str. 10
 • Przygotowujemy się do nadania Szkole Podstawowej w Zabratówce imienia ORLĄT LWOWSKICH cz. II str. 10
 • Internet kontra książka? str. 12
 • Wydarzenia kulturalne str. 12
 • Poeci i pisarze dzieciom str. 13
 • Turniej Sołectw Gminy Chmielnik str. 13
 • Kącik literacki str. 15
 • Ziemia mego Pogórza str. 15

Z ŻYCIA SOŁECTW

 • Pierwsza rocznica ustanowienia Sanktuarium w kościele w Błędowej Tyczyńskiej str. 16

Z KART NASZEJ HISTORII

 • Co ważniejsze? str. 17

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zbiórka odpadów str. 18
 • Śmieci, śmieci, śmieci … str. 18

KRONIKA SPORTOWA

 • Sport gminny str. 19
 • 15 Rzeszowski Rajd Samochodowy str. 19

 OGŁOSZENIA

Do pobrania:


Wieść Gminna z Chmielnik


Nr 2/2006 Lipiec
 
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij na obrazek lub poniżej:
<< WG_2006_04.pdf
(2,43 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Kazimiera Zaborowska, Kazimiera Kędzior. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART