zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Pomoc społeczna
Dystrybucja żywności w ramach trwania programu PEAD 2012
Świadczenia rodzinne
Informacja
Świetlica socjoterapeutyczna
Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku kontynuuje działania zaplanowane na 2012 rok w zakresie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W okresie od 07.08.2012 – 29.08.2012 roku 8 Uczestniczek Projektu brało udział w kursie zawodowym pn. „ Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”. Zorganizowane szkolenie w pełni spełniło oczekiwania Uczestniczek Projektu. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna w zakresie tematyki kursu zawodowego dostarczyła Uczestniczkom nowego doświadczenia oraz uprawnień w tym zakresie.

W dalszym ciągu odbywają się spotkania w ramach szkolenia pn. „Grupa wsparcia”, które mają na celu utrwalić wiadomości zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”.

Mając na uwadze jak najlepsze i efektowne wykorzystanie udzielonego dofinansowania Gminny Ośródek Pomocy Społecznej planuje przeprowadzenie dodatkowego szkolenia dla Uczestniczek Projektu zgodnie z ich oczekiwaniem i propozycją.

Realizowany projekt przynosi wymierne korzyści dla Uczestniczek. Otwiera drogę i daje możliwość podejmowania efektywnych działań w zakresie odnalezienia się na rynku pracy.

Dzięki dofinansowaniu możemy pomóc i wskazać tym osobom kierunek działania, sposób rozwiązywania problemów związanych z poszukiwaniem i znajdywaniem pracy oraz co najważniejsze uczyć je przezwyciężać trudne sytuacje życiowe. Udzielane wsparcie buduje osobowość i umacnia postawy życiowe Uczestniczek Projektu .


Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gops.chmielnik.pl lub pod numerem telefonu (0-17) 22-96-603

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART