zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2015 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Świetlica socjoterapeutyczna
Świadczenia rodzinne

Wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz wzrost wysokości niektórych świadczeń od listopada 2015 roku.

Informuje się, że od 1 listopada 2015 roku wzrosną kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego, obecnie określone na 574 zł na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

Od 1 listopada 2015 roku zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne. I tak zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat wzrośnie do kwoty 89 zł, na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat – do kwoty 118 zł, na dziecko do ukończenia 24 lat – do kwoty 129 zł. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosił będzie 185 zł, a dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 zł. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego podwyższony zostanie odpowiednio do kwoty 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat oraz do kwoty 100 zł na dziecko powyżej 5 roku życia. Natomiast dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania wynosił będzie 105 zł (na zamieszkanie w internacie) i 63 zł (na dojazd).


 

Maria Sroka


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART