zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Chmielnik, podjęto następujące uchwały:

SESJA VIII

  1. UCHWAŁA NR VIII/45/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
  2. UCHWAŁA NR VIII/46/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 2015 rok.
  3. UCHWAŁA NR VIII/47/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR VIII/48/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Chmielnik odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. UCHWAŁA NR VIII/49/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/270/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji w 2014 r. projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 , objętego porozumieniem zawartym w dniu 10 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanym Umową Partnerską, dotyczącym powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadań publicznych z zakresu realizacji w/w projektu oraz dotyczącym ustalenia zakresu współdziałania Stron-Gmin przy realizacji w/w projektu.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART