zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
SESJE RADY GMINY CHMIELNIK

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

 

SESJA XXXV

  1. UCHWAŁA NR XXXV/268/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tyczynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań związanych z wykonaniem zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2009.
  2. UCHWAŁA NR XXXV/268/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

SESJA XXXVI

  1. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik.
  2. UCHWAŁA NR XXXVI/271/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu położonego w miejscowości Błędowa Tyczyńska – Kozielec.
  3. UCHWAŁA NR XXXVI/272/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych.
  4. UCHWAŁA NR XXXVI/273/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  5. UCHWAŁA NR XXXVI/274/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.
  6. UCHWAŁA NR XXXVI/275/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie w sprawie programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2010 rok.
  7. UCHWAŁA NR XXXVI/276/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

 

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART