zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Wspólne świętowanie 98 rocznicy odzyskania niepodległości w Chmielniku
Życzenia
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik

Informujemy, że w bieżącym roku Gmina Chmielnik zakończyła realizacja zadania polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik” w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 27 218,61 zł. Zgodnie z umową dofinansowania zawartą
w dniu 21 lipca 2016 roku Nr 173/2016/OZ/R/DA zmienioną aneksem nr 01 pomiędzy Gminą Chmielnik a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina otrzymała dotację w wysokości 23 135,81 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, z czego 9 526,51 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a 13 609,30 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostałe środki w kwocie 4 082,80 zł pochodziły z budżetu Gminy. Zadanie zakończono 14 października 2016 roku.

W wyniku ww. zadania osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy na poziomie 72,45 Mg odpadów zawierających azbest, w tym 14,590 Mg pochodzących z demontażu i 57,860 Mg zebranych z pryzm. Wykonawcą zadania była firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., która zebrany odpad złożyła na składowisku odpadów w Dobrowie.

Przypominamy, że trwa ciągły nabór wniosków na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych lub utylizację wcześniej zdjętego azbestu. Wszelkich informacji dotyczących bezpłatnej utylizacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielniku pokój 37, lub pod numerem telefonu 17 23 04 048. Druk wniosku dostępny w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie internetowej www.bip.chmielnik.pl w zakładce Moja sprawa -> Ochrona środowiska i gospodarka odpadami -> Azbest.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART