zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXI

  1. UCHWAŁA NR XXI/119/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
  2. UCHWAŁA NR XXI/120/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Chmielnik.
  3. UCHWAŁA NR XXI/121/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  4. UCHWAŁA NR XXI/122/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok”.
  5. UCHWAŁA NR XXI/123/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
  6. UCHWAŁA NR XXI/124/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Chmielnik do realizacji Projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  7. UCHWAŁA NR XXI/125/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART