zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2011 r.
Nowy sprzęt dla strażaków
Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2011 r.

1. Zdarzenia na terenie gminy

W ubiegłym roku na terenie gminy zanotowano
31 zdarzeń, w tym 9 pożarów, 21 miejscowych zagrożeń (usuwanie powalonych drzew, usuwanie zatorów na rzekach, wypadki samochodowe itp.) oraz 1 fałszywy alarm. W odniesieniu do roku 2010 nastąpił znaczący spadek ogólnej liczby zdarzeń, co jest uwarunkowane ilością działań związanych z intensywnymi opadami i podtopieniami.

Zestawienie ilości wyjazdów poszczególnych jednostek:

L.p. Jednostka Ilość wyjazdów Ilość zastępów Liczba ratowników
1 OSP Borówki

2

2

10

2 OSP Błędowa Tyczyńska

2

2

14

3 OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa

5

8

30

4 OSP Chmielnik

18

20

102

5 OSP Wola Rafałowska

7

7

32

6 OSP Zabratówka

17

20

112

Razem

51

59

300

Jednostki OSP również aktywnie uczestniczyły w organizacji i zabezpieczeniu różnych imprez kulturalnych na terenie gminy.

2. Wyposażenie techniczne

Na wyposażeniu OSP z terenu gminy w 2011 r. znajdowało się 10 samochodów pożarniczych w tym 5 samochodów średnich gaśniczych z wodą i 5 samochodów lekkich. Średnia wieku pojazdów średnich wynosi 22 lata, a średnia wieku pojazdów lekkich 19 lat.

Ponadto na wyposażeniu jednostek pozostawało 14 motopomp pożarniczych (w tym 13 to zawansowane wiekowo i wyeksploatowane motopompy PO-5, PO-3), 9 pomp szlamowych, 1 pompa pływająca, 7 agregatów prądotwórczych, 6 pił mechanicznych do drewna, 5 zestawów pierwszej pomocy OSP R-1, 2 aparaty ochrony dróg oddechowych, 9 radiotelefonów samochodowych i 9 radiotelefonów nasobnych.

W ubiegłym roku skarosowano samochód Star 266 OSP Chmielnik. Koszt karosacji wyniósł 139 320,00 zł, środki pochodziły z dotacji Związku Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (60 tys.) i budżetu gminy, natomiast OSP Wola Rafałowska pozyskała średni samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Stara 266.

Jednocześnie na wyposażenie OSP w Zabratówce zakupiono pompę szlamową KTH 80X za 6888 zł, 50% kosztów zakupu zostało pokryte z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. OSP Zabratówka zakupiła również 2 aparaty ODO. Koszt zakupu wyniósł 8424 zł i został pokryty w całości ze środków dotacyjnych KSRG i dotacji ZOSP.

3. Wyszkolenie, kontrole

Wszystkie Jednostki Operacyjno Techniczne z terenu gminy obejmują 123 ratowników, strażacy są wyszkoleni (minimum stopień podstawowy ratownika OSP), przeszli badania lekarskie oraz są ubezpieczeni. W bieżącym roku kurs podstawowy organizowany przez KM PSP ukończyło 8 strażaków z naszej gminy. Ponadto 1 osoba ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a 4 osoby ukończyły kurs naczelników OSP.

W dniu 25 września 2011 r. w Zabratówce zostały przeprowadzone gminne ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem jednostek z terenu gminy i jednej zaproszonej OSP Tarnawka. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 10 zastępów. Manewry były okazją do sprawdzenia przygotowania jednostek do prowadzenia działań, w tym przeglądu sprzętu samochodowego, silnikowego, armatury i wyposażenia zastępów w ochrony i uzbrojenie osobiste.

W październiku KM PSP w Rzeszowie skontrolowała 2 jednostki będące KSRG, to jest OSP Chmielnik i OSP Zabratówkę. Kontrola obejmowała wyszkolenie ratowników, stan techniczny sprzętu, prowadzenie dokumentacji ratowniczej, wyposażenie indywidualne ratowników. Przeprowadzono również praktyczne ćwiczenia. Wyniki kontroli potwierdziły dobre przygotowanie naszych jednostek, gdyż obie otrzymały oceny bardzo dobre.

4. Plan działalności

W bieżącym roku Zarząd Gminny ZOSP RP w Chmielniku w okresie letnim planuje zorganizować zawody sportowo – pożarnicze. Ponadto planowane są wspólne manewry wszystkich OSP. Ćwiczenia zlokalizowane będą na terenie jednego z większych gminnych budynków.

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART