zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Świetlica Socjoterapeutyczna w Chmielniku
Człowiek – najlepsza inwestycja

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje,

że w okresie od 01.01.2012 roku – do 31.12.2012 roku

realizuje Projekt

„Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

W okresie 01.01.2012 roku - 29.02.2012 roku trwał nabór osób do udziału w projekcie

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie.

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione w tym rolnicy oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Do projektu zakwalifikowało się 8 osób (4 osoby lista rezerwowa).

Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne, w ramach których korzystać będą z:

  • Aktywizacji społecznej w postaci:
    - treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
    - grupy wsparcia.
  • Aktywizacji zawodowej, w ramach której odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
  • Aktywizacji edukacyjnej w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu 17- 22-96-603

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART