zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 Wieść Gminna Nr 3/2009
Wieść Gminna Nr 3/2009


1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Październik 2009 Nr 3/2009
Pierwsza strona
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chmielniku”

 

  

We wrześniu rozpoczęto prace przy realizacji największej inwestycji drogowej w gminie „Zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chmielniku”.

Projekt jest drugim etapem realizacji planu zagospodarowania centrum miejscowości Chmielnik. W pierwszym etapie przebudowano teren wokół boiska sportowego gdzie wykonano ogólnodostępny plac zabaw, oświetlenie, chodnik wzdłuż boiska, urządzono tereny zielone oraz wykonano drogę dojazdową do boiska.

Drugi etap, który obejmuje niniejsze zadanie przewiduje wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1400 R Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka.

Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie głównym inwestorem w/w przedsięwzięcia została Gmina Chmielnik.

Inwestycja usytuowana będzie w miejscowości Chmielnik w ciągu drogi powiatowej i obejmie odcinek o długości 984 m (od Domu Ludowego do skrzyżowania w kierunku Lisiego Kąta).

Zadanie obejmuje: ułożenie nawierzchni pobocza z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej wraz z obramowaniem krawężnikiem i obrzeżem betonowym, utwardzenie zjazdów oraz odwodnienie pobocza poprzez zakrycie rowu i ułożenie ścieków betonowych.

Przedsięwzięcie uzyskało akceptację Zarządu Województwa Podkarpackiego i jego wykonanie będzie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 
Marek Czarnota
W NUMERZE:

URZĄD GMINY INFORMUJE  str. 2

 • Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chmielniku”  str. 1

 • SESJE RADY GMINY CHMIELNIK str. 2

 • Przypominamy przedsiębiorcom – zmiana klasyfikacji PKD str. 3

 • Gmina Chmielnik na I Międzynarodowych Dniach Promocji i Współpracy Powiatu Rzeszowskiego str. 3

 • Co by było, gdyby…?  str. 4

 • Nieruchomości str. 4

 • Inwestycje i remonty gminne str. 5

 • Remonty dróg powiatowych str. 5

 • Gmina Chmielnik laureatem str. 5

 • Inwestycje drogowe  str. 5

 • Nowa Jakość Pracy w Podkarpackich Samorządach  str. 6

OŚWIATA I KULTURA  str.  7

 • Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku  str. 7

 • Nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku  str. 9

 • PATRZEĆ OCZAMI DZIECKA, czyli o poczynaniach przedszkolnych w chmielnickiej Trójce  str. 10

 • Tęczowe Przedszkole  str. 11

 • Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny (15 sierpnia)  str. 12

 • Program Rozwoju Bibliotek  str. 13

 • Nowości w bibliotece  str. 14

GOPS W CHMIELNIKU  str.  15

 • Świadczenia rodzinne  str. 15

 • Pomoc Społeczna  str. 15

 • Świetlica Socjoterapeutyczna  str. 15

OGŁOSZENIA str. 16

 • Remont budynków domów ludowych str. 16
Do pobrania:

Wieść Gminna 3/2009)
 

Wieść Gminna z Chmielnika 


Nr 3/2009 Październik
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<2009_3.pdf2009_3.pdf (9,35 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART