zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 Wieść Gminna Nr 3/2012
Wieść Gminna Nr 3/2012

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Październik 2012 Nr 3/2012
Pierwsza strona

 

Szanowni Nauczyciele
i Pracownicy Szkół

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nauczycielom
oraz wszystkim Pracownikom Oświaty Gminy Chmielnik życzymy,
aby Państwa wysiłek owocował mądrością Uczniów
i rozbudzał w młodym pokoleniu szlachetne i ambitne aspiracje.

 

Niech codziennej pracy służącej upowszechnianiu edukacji towarzyszą:
spełnienie zawodowe, uznanie Rodziców oraz zaufanie i szacunek społeczeństwa.

 

Serdecznie dziękujemy, za wskazywanie młodzieży uniwersalnych wartości
życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka
oraz za najcenniejszy dar - niewyczerpane bogactwo wiedzy.

 

Prosimy również o przyjęcie naszych najlepszych życzeń: zdrowia,
radości, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

  

Wójt Gminy

Antoni Dzierżak

Krzysztof Grad

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie str. 3
 • IV Edycja Pucharu „Donatka 4x4” str. 3
 • O kulturze i nie tylko… str. 4
 • Dofinansowanie budowy chodnika w Zabratówce str. 5
 • Podsumowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chmielnik str. 5
 • Inwestycje i remonty gminne str. 6

OŚWIATA I KULTURA

 • Basen, modelarstwo, geofizyka…., czyli oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Chmielniku str. 7
 • Boisko mamy! str. 8
 • Idziemy po sukces str. 9
 • Wyprawka szkolna str. 9
 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik str. 10
 • Wyprawa po Europie zakończona! 6 000 km – 29 dni – 24letni bus – 8 osób – 6 państw str. 11
 • I Gminna Biesiada Kulinarna str. 12
 • Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto… str. 13
 • „Noc w bibliotece” str. 14

GOPS W CHMIELNIKU

 • Człowiek – najlepsza inwestycja str. 15
 • Pomoc społeczna 15
 • Dystrybucja żywności w ramach trwania programu PEAD 2012 str. 15
 • Świadczenia rodzinne str. 16
 • Informacja str. 16
 • Świetlica socjoterapeutyczna str. 16

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Historia działalności OSP w Woli Rafałowskiej str. 17
 • Ewakuacja szkoły – ćwiczenia 18
 • 80-lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej str. 18
 • Nowości w bibliotece str. 19

STOWARZYSZENIE

 • „IZBA TRADYCJI – ŁĄCZY POKOLENIA” str. 20
Do pobrania:

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2012 Październik
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2012_3.pdfWG_2012_3.pdf (1,99 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART