zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2016 Wieść Gminna Nr 3/2016
Wieść Gminna Nr 3/2016

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Październik 2016 Nr 3/2016
Pierwsza strona


... ważne by pozostać w czyimś sercu i pamięci…

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chmielnik z dnia 13 października 2016 r. str. 2
 • „Drogie” konsekwencje niewłaściwego postępowania z odpadami… str. 3
 • Sezon grzewczy rozpoczęty – zakazie spalania odpadów str. 3
 • Dostojny jubileusz Państwa Heleny i Mariana Oczoś str. 4
 • Dostojny jubileusz Państwa Zofii i Edwarda Nizioł str. 4
 • Bieżące prace drogowe str. 4
 • Budowa miejsca postojowego dla turystów w Zabratówce str. 5

OŚWIATA I KULTURA

 • Zajęcia sportowe w Zespole Szkół w Chmielniku str. 6
 • Jesień w przedszkolu w Szkole Podstawowej nr 3 str. 6
 • Jesień do Was zawitała str. 7
 • Nauka programowania w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku str. 8
 • Działalność ekologiczna i prozdrowotna w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku str. 8
 • Zdrowi i aktywni – JESTEM ZA – program profilaktyczny w SP nr 3 w Chmielniku str. 9
 • Ku oświatowej przyszłości bez błędów przeszłości…  str. 10
 • Programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności str. 11
 • Mój pierwszy raz z X muzą str. 11
 • Jak jo se zaśpiwom, jak jo se zanuce str. 12
 • Łabędzi Śpiew str. 13

STOWARZYSZENIE

 • Dożynki wiejskie w Woli Rafałowskiej str. 14
 • Wycieczka dla mieszkańców str. 15
 • Działaj lokalnie str. 15

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • I Rajd rowerowy OSP „Ścieżkami Zabratówki” str. 16
Do pobrania:

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2016 Październik
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2016_3.pdfWG_2016_3.pdf (1,6 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART