zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik
Wspólne świętowanie 98 rocznicy odzyskania niepodległości w Chmielniku
Życzenia
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik

Informujemy, że w bieżącym roku Gmina Chmielnik zakończyła realizacja zadania polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik” w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 27 218,61 zł. Zgodnie z umową dofinansowania zawartą
w dniu 21 lipca 2016 roku Nr 173/2016/OZ/R/DA zmienioną aneksem nr 01 pomiędzy Gminą Chmielnik a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina otrzymała dotację w wysokości 23 135,81 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, z czego 9 526,51 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a 13 609,30 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostałe środki w kwocie 4 082,80 zł pochodziły z budżetu Gminy. Zadanie zakończono 14 października 2016 roku.

W wyniku ww. zadania osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy na poziomie 72,45 Mg odpadów zawierających azbest, w tym 14,590 Mg pochodzących z demontażu i 57,860 Mg zebranych z pryzm. Wykonawcą zadania była firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., która zebrany odpad złożyła na składowisku odpadów w Dobrowie.

Przypominamy, że trwa ciągły nabór wniosków na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych lub utylizację wcześniej zdjętego azbestu. Wszelkich informacji dotyczących bezpłatnej utylizacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielniku pokój 37, lub pod numerem telefonu 17 23 04 048. Druk wniosku dostępny w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie internetowej www.bip.chmielnik.pl w zakładce Moja sprawa -> Ochrona środowiska i gospodarka odpadami -> Azbest.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 1 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART