zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 Wieść Gminna Nr 1/2009
Wieść Gminna Nr 1/2009

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Kwiecień 2009 Nr 1/2009
Pierwsza strona

 
Maja Dzierżak kl. IV SP Zabratówka

 „Zmartwychwstały Chrystus
przynosi ludzkości miłość, która przebacza,
jedna i otwiera serca na nadzieję ...”
Jan Paweł II

 

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół

 

życzy

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

W NUMERZE:

URZĄD GMINY INFORMUJE str. 2

 • SESJE RADY GMINY CHMIELNIK  str. 2
 • Inwestycje i remonty gminne str. 3
 • Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę  str. 3
 • Planowane inwestycje na drogach w 2009 roku  str. 4
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w 2009 roku  str. 4

OŚWIATA I KULTURA str. 5

 • Tajemnice wielkanocnego koszyka   str. 5
 • Tradycje   str. 5
 • Gimnazjaliści przypominają o czymś ważnym ...   str. 6
 • Od Mickiewicza do Herberta czyli gimnazjalne potyczki z poezją   str. 6
 • Najzacniejsi goście i gospodarze   str. 8
 • WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ !!! – sukces zaczyna się w przedszkolu!   str. 9
 • W BŁĘDOWEJ - ZNOWU MAMY SIĘ CZYM CIESZYĆ   str. 10
 • W stronę wyobraźni...   str. 11
 • Zimowe wspomnienia   str. 12
 • Współpraca Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich   str. 12
 • Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pan Bolesław Opałek tak opisał powstanie i przebieg działalności Towarzystwa:   str. 12
 • Leśna mogiła   str. 13
 • Z życia Stowarzyszenia „Nasza Wola”   str. 14
 • Część opisowa do sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku za rok 2008   str. 15
 • Wiadomości z Borówek   str. 16
 • Nowości w bibliotece   str. 17

GOPS W CHMIELNIKU str. 18

 • Informacja dotycząca przedłużenia do dnia 31 października 2009 roku
  okresu zasiłkowego, na który ustalone zostało prawo do świadczeń rodzinnych.   str. 18
 • Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka   str. 18
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  str. 18

OGŁOSZENIA str. 19

 • Człowiek z naszego środowiska   str. 19
 • Informacje o aktualnych przetargach  str. 19
Do pobrania:


 

Wieść Gminna z Chmielnika 


Nr 1/2009 Kwiecień
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<Wieść Gminna Nr 1/20092009_1.pdf (2,01 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec

 


drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART