zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
SESJE RADY GMINY CHMIELNIK

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik w lutym i marcu 2009 roku podjęto następujące uchwały: 

SESJA XXVII

 1. UCHWAŁA  NR XXVII/202/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 lutego 2009 roku
  w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chmielnik na 2009 rok.
 2. UCHWAŁA  NR XXVII/203/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 lutego 2009 roku
  w sprawie uznania za celowe przystąpienie Gminy Chmielnik do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Chmielnik”.
 3. UCHWAŁA  NR XXVII/204/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 lutego 2009 roku
  w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 4. UCHWAŁA  NR XXVII/205/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 lutego 2009 roku
  w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 10 8252 R Lisi Kąt – Bucznik – Słocina (odcinek tzw. Niedybrze) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
 5. UCHWAŁA  NR XXVII/206/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 lutego 2009 roku
  w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chmielniku.
 6. UCHWAŁA  NR XXVII/207/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 lutego 2009 roku
  w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

SESJA XXVIII


 1. UCHWAŁA  NR XXVIII/208/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2009 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty płatności wierzytelności Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA  NR XXVIII/209/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2009 roku
  w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Chmielnik na lata 2008 -2015.
 3. UCHWAŁA  NR XXVIII/210/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2009 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Powiatu Rzeszowskiego.
 4. UCHWAŁA  NR XXVIII/211/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji  pn. „Remont drogi gminnej 1 0 8265 R Zabratówka – Handzlówka – I etap” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
 5. UCHWAŁA  NR XXVIII/212/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2009 roku
  w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
 6. UCHWAŁA  NR XXVIII/213/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2009 roku
  w sprawie przystąpienia Gminy Chmielnik do realizacji przez Związek Komunalny „Wisłok” programu  „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki „Wisłok” w latach 2009-2010.
 7. UCHWAŁA  NR XXVIII/214/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2009 roku
  w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Chmielnik środków finansowych na realizację programu „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.
 8. UCHWAŁA  NR XXVIII/215/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2009 roku
  w sprawie wyrażenia woli udzielenia z budżetu Gminy Chmielnik pomocy finansowej Związkowi Komunalnemu „Wisłok” na realizację programu „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” .
 9. UCHWAŁA  NR XXVIII/216/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 12 marca 2009 roku
  w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały. 


 

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART