zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 GOPS W CHMIELNIKU
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Chmielniku

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że  realizuje projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Od 1 kwietnia 2009 roku rozpoczęto nabór osób do udziału w projekcie realizowanym w okresie 1.04.2009 roku - 31.12.2009 roku.

W ramach działań zostaną zastosowane instrumenty  aktywnej integracji skierowane do następujących grup:

  1. Bezrobotni i/lub
  2. Nieaktywni zawodowo  

Uczestnik  projektu musi spełniać kryteria:

  • być zameldowany w  Gminie Chmielnik,
  • korzystać ze świadczeń  pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  • być osobą w wieku aktywności zawodowej pozostającą bez zatrudnienia.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Więcej informacji można uzyskać u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 10 lub  pod numerem telefonu (0-17)22-96-603Kierownik projektu
Alicja Kręcidło


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART