zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA

Człowiek z naszego środowiska
Informacje o aktualnych przetargach
Informacje o aktualnych przetargach

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nw nieruchomości w dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 1000 /Urząd Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń/.

 

Lp.

Jednostka ewidencyjna /gmina/

Obręb
/wieś/

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia
działki /ha/

Cena
wywoławcza
w zł

Wadium
w zł

Minimalne postąpienie
w zł

1.

Chmielnik

Błędowa Tyczyńska

143/4

43079

0,9663

18 622

2 000

190

2.

Chmielnik

Zabratówka

912/2

25260

0,4019

6 924

700

70

1.         Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik:
poz. 1 - brak planu, w Studium teren wyłączony z zabudowy i częściowo osuwiskowy;
poz. 2 - brak planu, w Studium teren wyłączony z zabudowy.

2.         Warunki płatności - jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.

3.         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, pełnomocnictwa w przypadku osób prawnych.

4.         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym terminie.

5.         Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się przed przetargiem z położeniem, zagospodarowaniem, granicami i stanem prawnym nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 017 22 96 605 w godz. od 715 do 1515.

Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku w dniach 16.03.2009 r. – 29.04.2009 r.

 

 


 

 

RD.341/05/09

Chmielnik, 2009-04-02

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RD.341/05/09. Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka km 0+995 do 1+470 – I etap”

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 28-04-2009 r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
Pokój nr 23

Pełna treść ogłoszenia na stronie www.bip.chmielnik.pl

 


 

Informacje o warunkach zamówień zamieszczone są na stronie internetowej:
www.bip.chmielnik.pl


poprzednia strona do góry

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART