zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Świadczenie wychowawcze
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Świetlica Środowiskowa przy GOPS w Chmielniku
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogram 2015
Świetlica Środowiskowa przy GOPS w Chmielniku

W dniu 26 stycznia 2016 roku Uchwałą Nr XII/77/2016 Rady Gminy Chmielnik została utworzona placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej. Placówka ta została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka wsparcia dziennego została połączona z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku i działa w ramach jego struktury organizacyjnej.

Świetlica Środowiskowa czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą, pomoc w zakresie nauki szkolnej, przebywanie w życzliwymi i przyjaznym środowisku, organizację alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego i możliwość rozwoju zainteresowań oraz eliminowanie zaburzeń zachowania i łagodzenie niedostatków wychowawczych.

Świetlica organizuje różnorodne zajęcia rozwijające i wspierające rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dzieci m.in.;

 • zajęcia wychowawcze (kształtowanie postaw pożądanych społecznie, wpajanie szeroko pojętych wartości humanistycznych np. sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, solidarność itp.),
 • zajęcia z zakresu ludoterapii (organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu integrację wychowanków, rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy i współpracy w grupie, rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej ),
 • zajęcia plastyczno-techniczne (rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów i technik plastycznych, wyrabianie wrażliwości estetycznej),
 • zajęcia z zakresu muzykoterapii (wykorzystanie mat do tańczenia, sprzętu karaoke, prowadzenie treningów autogennych – relaksacja i wyciszenie poprzez muzykę),
 • zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej (promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom)
 • zajęcia dydaktyczne (pomoc w nauce, ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na zadany temat, poszerzanie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata poprzez czytanie książek, oglądanie filmów i programów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • zajęcia okolicznościowe związane tematycznie z m.in.;
  - Dzień Babci i Dziadka,
  - Walentynki,
  - Dzień Kobiet,
  - Święta Wielkanocne
  - Dzień Matki,
  - Dzień Dziecka,
  - Dzień Ojca,
  - Dzień Chłopaka,
  - Dzień Edukacji Narodowej,
  - Dzień Pracownika Socjalnego,
  - Andrzejki,
  - Mikołajki,
  - Święta Bożego Narodzenia.

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – czasu radości i refleksji

prosimy przyjąć serdeczne życzenia dobrego zdrowia,

pogody ducha oraz pozytywnej energii do działania.

Aby świąteczne dni upłynęły w atmosferze

serdecznych spotkań rodzinnych,

w duchu polskiej tradycji. 

 

Wychowankowie i Wychowawca
Świetlicy Środowiskowej w Chmielniku


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART