zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXV

  1. UCHWAŁA NR XXV/147/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości.
  2. UCHWAŁA NR XXV/148/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2017 roku”.
  3. UCHWAŁA NR XXV/149/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  4. UCHWAŁA NR XXV/150/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".
  5. UCHWAŁA NR XXV/151/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
  6. UCHWAŁA NR XXV/152/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej.
  7. UCHWAŁA NR XXV/153/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Czas na Technologie informacyjno- komunikacyjne i eksperyment” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART