zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 1/2018 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Doposażenie jednostek OSP
Strażacki turniej tenisa stołowego
Doposażenie jednostek OSP

W lutym bieżącego roku samorząd złożył wniosek o dofinansowanie doposażenia jednostek OSP z terenu gminy. Wniosek został złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości i mogą być przeznaczone na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wniosek Gminy Chmielnik został pozytywnie oceniony, 14 marca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad podpisał umowę dotacyjną z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki udzielonemu wsparciu do gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafi nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi (zestawy ratownictwa medycznego, zestawy ratownictwa drogowego). W obecnym naborze 149 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z Podkarpacia wzbogaciło się o środki przeznaczone na zakup nowego sprzętu. Gmina Chmielnik otrzymała dotację w wysokości 78 740,64, zł.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej tj. Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw.

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 26 Kwietnia 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
11 Kwietnia 2018 r.
W bieżącym roku przypada okrągła - 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kalendarz wydarzeń.
5 Kwietnia 2018 r.
W ramach e-usług w systemie oświaty rodzice dzieci wszystkich szkół mają dostęp do e-Dziennika
5 Kwietnia 2018 r.
Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2018 r. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, przebudową budynku Domu Ludowego, budową parkingu, rozbudową oczyszczalni ścieków.
Realizacja: ProART