zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 1/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXVII

  1. UCHWAŁA NR XXXVII/236/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/233/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Chmielnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  2. UCHWAŁA NR XXXVII/237/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  3. UCHWAŁA NR XXXVII/238/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR XXXVII/239/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  5. UCHWAŁA NR XXXVII/240/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  6. UCHWAŁA NR XXXVII/241/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/61/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli którym nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
  7. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 26 Kwietnia 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
11 Kwietnia 2018 r.
W bieżącym roku przypada okrągła - 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kalendarz wydarzeń.
5 Kwietnia 2018 r.
W ramach e-usług w systemie oświaty rodzice dzieci wszystkich szkół mają dostęp do e-Dziennika
5 Kwietnia 2018 r.
Inwestycje i remonty gminne w I kwartale 2018 r. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, przebudową budynku Domu Ludowego, budową parkingu, rozbudową oczyszczalni ścieków.
Realizacja: ProART