zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2021
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2021 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Obowiązek poinformowania o zmianach w stanie faktycznym
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego (500 plus)
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Obowiązek poinformowania o zmianach w stanie faktycznym

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca się oraz pobierająca świadczenia rodzinne zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 5,6% w stosunku rocznym).

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWOŚCI W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność2) do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

3) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność4) do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania tutejszego organu i przedłożenia aktualnego orzeczenia oraz złożenia stosownych wniosków.

Maria Sroka


do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART