zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2021
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2021 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok
Przydomowy kompostownik
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 28 stycznia 2021 r. podjęto następujące uchwały:

SESJA NR XVIII

  1. UCHWAŁA NR XVIII/143/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
  2. UCHWAŁA NR XVIII/144/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2021 rok.
  3. UCHWAŁA NR XVIII/145/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2029.
    UCHWAŁA NR XVIII/146/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chmielnik a Gminą Łańcut w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców miejscowości Wola Rafałowska przysiółek Michałki, Gmina Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR XVIII/147/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.

Treści uchwał Rady Gminy znaleźć można w BIP Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 22 Kwietnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
1 Kwietnia 2021 r.
Przypominamy właścicielom nieruchomości, że zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje w przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
1 Kwietnia 2021 r.
Ostatnie miesiące pokazały wszystkim, jak ważna w pracy szkoły jest konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego, różnorodnych sprzętów multimedialnych oraz dobra znajomość najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rok temu stanęliśmy bowiem przed zadaniem, o realizacji którego nikt z nas nie myślał.
Realizacja: ProART