zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJESESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Inwestycje drogowe
Burze i ich skutki
Inwestycje drogowe

W ostatnich miesiącach bieżącego roku wyłoniono wykonawców najważniejszych przedsięwzięć drogowych w naszej gminie:

  • Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108261 R „Tomaszówka” km 0+000 do 1+662 w Woli Rafałowskiej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wynosi 680 957,77 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 108252 R klasy D Lisi Kąt – Bucznik – Słocina (odcinek tzw. „Niedybrze”) km 0+000 do 1+120 w Chmielniku”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów. Wartość zamówienia wynosi 363 700,35 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka km 0+995 do 1+470 – I etap”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17A, 36-060 Głogów Młp. Wartość zamówienia wynosi 186 668,94 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej klasy D Borówki – Brzezówka km 0+000 do 0+500 – I etap”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp., Rudna Mała 47b. Wartość zamówienia wynosi 163 860,48 zł (brutto).
  • Nazwa zadania: „Remont odcinka drogi gminnej nr 108265 R klasy D Zabratówka – Handzlówka km 1+470 do 1+690 – II etap”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk. Wartość zamówienia wynosi 104 136,99 zł (brutto).

Zakres prac na w/w drogach ma obejmować: wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie robót ziemnych obejmujących odmulenie rowów, wykonanie poboczy gruntowych oraz wymiana istniejących przepustów oraz odcinkowe umocnienie rowów ściekami betonowymi. Realizacja czterech ostatnich zadań jest współfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowych lub ich usuwanie. Na drogach „Tomaszówka” i „Niedybrze” prace przy modernizacji nawierzchni już trwają.

W miesiącach maju i czerwcu rozdysponowano miedzy poszczególne sołectwa 560 ton kruszywa przeprowadzając cząstkowe naprawy dróg żwirowych. W ostatnich tygodniach przystąpiono również do prac ziemnych na drogach gminnych (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, itp.). Prace z wykorzystaniem koparki będą kontynuowane w najbliższym czasie.

Trwają prace przy modernizacji dróg wewnętrznych w Chmielniku o nr ew. dz. 2769 i 2706 (tzw. „Zaganianka” i „Pańskie”). Wykonawcą zamówienia jest FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, PISZCZ GRZEGORZ,
36-030 Błażowa, Błażowa Dolna 201a. Wartość zamówienia wyniosła 75 421,99 zł (brutto). Prace obejmują wykonanie podbudowy z łupka kamiennego wraz z jego zaklinowaniem mieszanką kamienną. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W okresie wakacyjnym planuje się rozpoczęcie procedury zmierzającej do przebudowy drogi Chmielnik – Bucznik i odcinka drogi Chmielnik – Nyklówka. Przewiduje się również wymianę drewnianej nawierzchni dwóch mostów w Chmielniku i Błędowej Tyczyńskiej. Pomimo ograniczonych możliwości finansowych nadal będą prowadzone bieżące naprawy na drogach gminnych obejmujące odbudowę zniszczonej nawierzchni i wymianę uszkodzonych przepustów.

 

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART