zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KRONIKA SPORTOWA
012345

Wieść Gminna 2/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJESESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Inwestycje drogowe
Burze i ich skutki
SESJE RADY GMINY CHMIELNIK

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

 

SESJA XXX

 1. UCHWAŁA NR XXX/229/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wstrzymania realizacji inwestycji  pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz obiektami technologicznymi: pompowni wody sieciowej, przyłącza energii elektrycznej i zbiorników wyrównawczych dla części wsi Chmielnik – etap III.
 2. UCHWAŁA NR XXX/230/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Chmielnik na lata 2009-2011.
 3. UCHWAŁA NR XXX/231/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2009 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.
 4. UCHWAŁA NR XXX/232/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.
 5. UCHWAŁA NR XXX/233/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik.
 6. UCHWAŁA NR XXX/234/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik.
 7. UCHWAŁA NR XXX/235/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”.
 8. UCHWAŁA NR XXX/236/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Związku Komunalnego „WISŁOK”.
 9. UCHWAŁA NR XXX/237/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z tereniu Gminy Chmielnik za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.
 10. UCHWAŁA NR XXX/238/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem lokalu.
 11. UCHWAŁA NR XXX/239/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
 12. UCHWAŁA NR XXX/240/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego.
 13. UCHWAŁA NR XXX/241/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 14. UCHWAŁA NR XXX/242/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zawarcia Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu służbowego oznakowanego samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Tyczynie.

oraz

APEL Nr XXX/3/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów prawnych określających zasady szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziką zwierzynę leśną.

 

SESJA XXXI

 

 1. UCHWAŁA NR XXXI/243/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chmielnik na lata 2008 -2015.
 2. UCHWAŁA NR XXXI/244/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/51/2007 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Chmielnik dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
 3. UCHWAŁA NR XXXI/245/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2009 rok.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne → uchwały.


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 4 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART