zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 GOPS W CHMIELNIKU
Świadczenia rodzinne

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy – od 01.11.2010 roku do 31.10.2011 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, do którego należy dołączyć między innymi:

  • kopię dokumentu tożsamości,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dzieci,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
  • zaświadczenia członów rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2009 rok,
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2009,
  • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2009 roku,
  • zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2010 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2010 roku),
  • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chmielniku (pok. nr 11). Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. (017) 22 96 603.

Ponadto informujemy, że osoby, którym przyznany został dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na miesiąc wrzesień i październik 2010 roku przed wypłatą świadczeń rodzinnych w miesiącu wrześniu 2010 roku zobowiązane są do doręczenia zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuowanie nauki przez dzieci w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2010/2011.

W przeciwnym wypadku zmieniona bądź uchylona zostanie decyzja w części dotyczącej przyznanego zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na dzieci.

Nadmienia się w/w warunek zawarty był w decyzjach przyznających prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2009/2010.

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 28 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART