zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XLI

 1. UCHWAŁA NR XLI/312/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania pomieszczeń w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. UCHWAŁA NR XLI/313/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w podziale Gminy Chmielnik na okręgi wyborcze.
 3. UCHWAŁA NR XLI/314/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tyczynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2010.
 4. UCHWAŁA NR XLI/315/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.
 5. UCHWAŁA NR XLI/316/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielnik
 6. UCHWAŁA NR XLI/317/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/288/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 terenu położonego przy drodze gminnej Wola Rafałowska – Przysłopy w miejscowości Wola Rafałowska przy granicy wsi Chmielnik.

SESJA XLII

 1. UCHWAŁA NR XLII/318/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/312/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przekazania pomieszczeń w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. UCHWAŁA NR XLII/319/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwa informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 3. UCHWAŁA NR XLII/320/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik.
 4. UCHWAŁA NR XLII/321/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chmielnik na lata 2008 - 2015.
 5. UCHWAŁA NR XLII/322/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Rafałowska na lata 2008 - 2017.
 6. UCHWAŁA NR XLII/323/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zamiaru realizacji inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku”.
 7. UCHWAŁA NR XLII/324/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego usytuowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.
 8. UCHWAŁA NR XLII/325/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Chmielnik na lata 2010-2012.
 9. UCHWAŁA NR XLII/326/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym Gminy Chmielnik i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 10. UCHWAŁA NR XLII/327/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chmielnik oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.
 11. UCHWAŁA NR XLII/327/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Chmielnik na 2010 rok.


Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART