zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Ratujemy i uczymy ratować
Wyścig Skandia Maraton Lang Team
Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Chmielniku
VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Ratujemy i uczymy ratować

Ratujemy i uczymy ratować Program edukacyjno-szkoleniowy realizowany przez strażaków z OSP w Woli Rafałowskiej.

Strażacy OSP dziś walczą nie tylko z ogniem, ale również z innymi zagrożeniami.

Niejednokrotnie ratują ludzkie życie, jednak nie wystarczy by szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia. Muszą dysponować odpowiednim sprzętem ratowniczym i wyposażeniem medycznym oraz wiedzieć jak w danej sytuacji należy postąpić, dlatego systematyczne doposażenie sprzętowe oraz podnoszenie wiedzy i kwalifikacji stało się nieodłączną częścią strażackiej, społecznej służby. OSP w Woli Rafałowskiej jest włączona przez wojewodę podkarpackiego do systemu jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Nasza działalność w obecnym roku została ukierunkowana na prowadzenie prewencyjnej akcji edukacyjnej w zakresie kształtowania umiejętności właściwego reagowania społeczeństwa na powstałe zagrożenia oraz sposoby ich likwidacji poprzez nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania podstawowej, pierwszej pomocy. Wiedza i sposób reagowania miejscowego społeczeństwa jest w tym temacie niestety znacznie ograniczona.

Do celu realizacji programu wykorzystane były pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie medyczne oraz audiowizualne środki przekazu będące w dyspozycji OSP. Zamierzeniem naszym było również zaangażować młode pokolenie w czynne uczestnictwo w akcji naszej jednostki OSP promującej bezpieczne zachowanie i zasady postępowania w przypadku powstania różnych zdarzeń losowych. Wiązało się to z organizacją szkoleń i pokazów prowadzonych przez strażaków-ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej z młodzieżą w szkołach na terenie gminy Chmielnik przy wsparciu Centrum Edukacji i Ratownictwa DREAM-TEAM w Rzeszowie.

Nasz program skierowany był przede wszystkim do strażaków-ratowników OSP pragnących skutecznie prowadzić działania ratownicze oraz mogących podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie udzielania pomocy medycznej a także doskonalić sposoby sprawnego posługiwania się sprzętem ratowniczym oraz mieszkańców naszej miejscowości, a także gminy Chmielnik, narażonych na powstawanie różnego rodzaju zdarzeń i wypadków lub biorących w nich bezpośredni udział zwłaszcza na szlakach komunikacyjnych przebiegających przez nasz teren działania, oraz w prowadzonych gospodarstwach rolnych. Również niezwykle ważnym planowanym adresatem realizacji naszego programu jest nadal młodzież szkolna ze szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie gminy, która wyraziła chęć zaangażowana się w naszym przedsięwzięciu.

W związku z realizacją w/w programu szkoleniowego jednostka OSP w Woli Rafałowskiej uzupełniła dotychczas posiadane wyposażenie medyczne o nowy sprzęt w postaci: inhalator tlenowy z wyposażeniem, 1 kompletu szyn Kamera, Kamizelki KED unieruchamiającej kręgosłup, oraz drugiej deski ortopedycznej, masek do tlenoterapii dla dorosłych i dzieci oraz szeregu drobnego wyposażenia medycznego.

Środki na ten cel pochodziły z Urzędu Gminy oraz z PGE Obrót S.A.

Jan Kucaj


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART