zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKUŚwiadczenia rodzinne
Pomoc Społeczna
Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc Społeczna

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku - nie ulegają zmianie i pozostają na dotychczasowym poziomie:

 1. Kryterium dochodowe wynosi:
  a) dla osoby samotnie gospodarującej - 477 zł,
  b) dla osoby w rodzinie - 351 zł.
 2. Kwoty świadczeń z pomocy społecznej wynoszą:
  a) maksymalna kwota zasiłku stałego - 444 zł,
  b) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 207 zł,
  c) kwota w wysokości 1 647 zł stanowi podstawę do ustalenia pomocy;
  – pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
  – pieniężnej na usamodzielnienie,
  – na kontynuowanie nauki,
  – na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
  d) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 446 zł,
  e) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na trzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 1 175 zł.

Alicja Kręcidło


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART