zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
URZĄD GMINY INFORMUJE (cd.)
012345

Wieść Gminna 3/2010 Wieść Gminna Nr 3/2010
Wieść Gminna Nr 3/2010

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Wrzesień 2010 Nr 3/2010
Pierwsza strona

Dożynki Gminne

 

Tegoroczne Dożynki Gminne zostały zorganizowane w Borówkach. Rozpoczęły się tradycyjnie, bo Mszą Świętą oraz poświęceniem wieńców. Kolorowy korowód kwiatów i wieńców wykonanych i przyniesionych przez Koła Gospodyń Wiejskich z każdej miejscowości uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Dylągówki oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy. Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy byłby trudny do rozstrzygnięcia, dlatego wszystkie prace otrzymały eqzequo pierwsze miejsce. Nie zabrakło także symbolicznego łamania się chlebem. Program artystyczny składający się z recytacji wierszy oraz występów zespołów ludowych z uwagi na charakter święta był podziękowaniem za zebrane przez rolników plony. Praca gospodarzy została doceniona nie tylko w słowach uznania wyrażonych przez zaproszonych gości, ale także poprzez wręczenie rolnikom posiadającym największe gospodarstwa w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy wyróżnień w postaci grawertonów. Podobne dyplomy przygotowano dla przedsiębiorców z Gminy Chmielnik, natomiast Koła Gospodyń Wiejskich za kultywowanie tradycji otrzymały kosze z upominkami. Wręczenia nagród dokonał Wiceminister Skarbu Państwa P. Jan Bury. Jego obecność oraz innych zaproszonych gości była związana z faktem, iż podczas imprezy dożynkowej dokonano także poświęcenia sztandaru Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Rzeszowskiego Ziemskiego.

(...) ciąg dalszy na ostatniej stronie

W NUMERZE:
 • Dożynki Gminne   str. 1

URZĄD GMINY INFORMUJE   str. 2

 • Sesje Rady Gminy Chmielnik   str. 2

 • Budowa nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chmielniku   str. 3

 • Inwestycje drogowe  str. 3

 • Spis rolny trwa…  str. 4

 • Gmina „Fair Play”   str. 4

 • Manewry - TARNAWKA 2010  str. 5

 • Zawody Gminne jednostek OSP Gminy Chmielnik 29 sierpnia 2010 r.   str. 5

 • VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP z terenu powiatu rzeszowskiego (grupa A i C)   str. 6

 • Remont szkoły w Zabratówce   str. 7

 • Remont Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Chmielniku   str. 7

OŚWIATA I KULTURA   str. 8

 • Praca uwieńczona sukcesem  str. 8

 • Żyj aktywnie!   str. 8

 • Rok ze świętym Maksymilianem   str. 9

 • 100 lat szkolnictwa w Błędowej

 • Tyczyńskiej - refleksje   str. 10

 • Teorie Gardnera nasza szkoła wspiera   str. 11

 • Dbając o środowisko, dbamy o siebie  str. 12

 • Minął już rok Sukcesu w Błędowskim Przedszkolu   str. 12

 • Innowacje! – sposób na ciekawą naukę   str. 13

 • Tęczowe Przedszkole – wszystkie barwy tęczy  str. 14

 • „Kto ty jesteś – Polak mały”, czyli w jaki sposób uczyć nasze dzieci miłości do Ojczyzny?   str. 14

 • To robimy  str. 15

 • Ku pamięci ppor. Józefa Steca, zamordowanego w Charkowie   str. 16

 • Wyśpiewaliśmy sukces   str. 17

GOPS W CHMIELNIKU   str. 18

 • Informacja o półkolonii   str. 18

 • Człowiek – najlepsza inwestycja!   str. 18

 • Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci   str. 18

 • Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne  str. 18

OGŁOSZENIA  str. 19

 • Wybory samorządowe 2010 r  str. 19

 • Kurs z zakresu prowadzenia działalności gastronomicznej  str. 19

URZĄD GMINY INFORMUJE   str. 20

 • Dożynki Gminne   str. 20

Do pobrania:

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2010 Lipiec

W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<2010_3.pdf2010_3.pdf (1,59 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART