zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Podczas XIX sesji VI kadencji Rady Gminy Chmielnik w dniu 8 maja 2012 roku podjęto następujące uchwały:

SESJA XX

 1. UCHWAŁA NR XX/115/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2011.
 2. UCHWAŁA NR XX/116/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2011.
 3. UCHWAŁA NR XX/117/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
 4. UCHWAŁA NR XX/118/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pt: „Idziemy po sukces” do realizacji przez Gminę Chmielnik - Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Chmielniku.
 5. UCHWAŁA NR XX/119/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXXIV/260/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 września 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku.
 6. UCHWAŁA NR XX/120/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 8 maja 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratowce.
 7. UCHWAŁA NR XX/121/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/95/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 09.03.2012 r.
 8. UCHWAŁA NR XX/122/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie wystąpienia Gminy Chmielnik ze Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.

SESJA XXI

 1. UCHWAŁA NR XXI/123/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 lipca 2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 r.
 2. UCHWAŁA NR XXI/124/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 lipca 2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 3. UCHWAŁA NR XXI/125/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 lipca 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pt: „Chcemy się rozwijać!- programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” do realizacji przez Gminę Chmielnik – poprzez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.
 4. UCHWAŁA NR XXI/126/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 lipca 2012 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Chmielnik publicznych oddziałów przedszkolnych.

SESJA XXII

 1. UCHWAŁA NR XXII/127/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”.
 2. UCHWAŁA NR XXII/128/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego „Wisłok”.
 3. UCHWAŁA NR XXII/129/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do zaciągania zobowiązań ponad kwoty określone w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 rok.
 4. UCHWAŁA NR XXII/130/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim dotyczącego realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik km od 5+690 do 5+875 i w km od 6+955 do 8+355 wraz z budową chodnika”.
 5. UCHWAŁA NR XXII/131/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2012 r.
 6. UCHWAŁA NR XXII/132/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu pt: „Chcemy się rozwijać!- programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” do realizacji przez Gminę Chmielnik – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku.
 7. UCHWAŁA NR XXII/133/2012 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Chmielnik zadania własnego Samorządu Województwa Podkarpackiego z zakresu promocji Województwa Podkarpackiego.
 8. APEL NR XXII/2/2012 w sprawie sprzedaży lokalu znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielniku, w którym mieści się apteka, będącego własnością powiatu rzeszowskiego.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 17 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART