zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Nowe przystanki
Realizacja projektu pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik"
Święto Gminy Chmielnik i Gminna Biesiada
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:


SESJA XXXIII

  1. UCHWAŁA NR XXXIII/211/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/207/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w bieżcie Gminy na 2013 rok.
  2. UCHWAŁA NR XXXIII/212/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Powiatu Rzeszowskiego.
  3. UCHWAŁA NR XXXIII/213/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2013 rok.
  4. UCHWAŁA NR XXXIII/214/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
  6. UCHWAŁA NR XXXIII/216/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.
  7. UCHWAŁA NR XXXIII/217/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.
  8. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zamiaru realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi gminnej Nr 108253R Chmielnik - Pańskie - Lisi Kąt w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART