zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2008
URZĄD GMINY INFORMUJE
ŻYCIA OSP
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
Z ŻYCIA SOŁECTW
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2008 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

 


Sesje Rady Gminy Chmielnik
Inwestycje i remonty w Gminie Chmielnik zakończone w 2008 rok.
Inwestycje drogowe w 2008 roku – podsumowanie
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatnich sesjach Rady Gminy Chmielnik w listopadzie i grudniu 2008 roku podjęto następujące uchwały:


SESJA XXIII

 1. UCHWAŁA NR XXIII/168/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XXIII/169/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych.
 3. UCHWAŁA NR XXIII/170/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 4. UCHWAŁA NR XXIII/171/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. UCHWAŁA NR XXIII/172/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie najmu lokali użytkowych.
 6. UCHWAŁA NR XXIII/173/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariatu na 2009 rok.
 7. UCHWAŁA NR XXIII/174/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Chmielniku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 8. UCHWAŁA NR XXIII/175/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2006 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska.
 9. UCHWAŁA NR XXIII/176/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Chmielnik na lata 2009-2010.
 10. UCHWAŁA NR XXIII/177/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rzeszowskim w zakresie wspólnej realizacji i finansowania projektu poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych miejscowości Wola Rafałowska.
 11. UCHWAŁA NR XXIII/178/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2009 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 108261 R „Tomaszówka” km od 0+000 do 1+662 w Woli Rafałowskiej”.
 12. UCHWAŁA NR XXIII/179/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 rok.
 13. UCHWAŁA NR XXIII/180/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
 14. UCHWAŁA NR XXIII/181/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Dolina Strugu”.

SESJA XXIV


 1. UCHWAŁA NR XXIV/182/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania Pana Józefa Tereszkiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielnik.
 2. UCHWAŁA NR XXIV/183/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2006 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 3. UCHWAŁA NR XXIV/184/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 4. UCHWAŁA NR XXIV/185/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt: „Wiem, umiem, potrafię – sukces zaczyna się w przedszkolu” do realizacji przez Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Błędowej Tyczyńskiej.
 5. UCHWAŁA NR XXIV/186/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: zawarcia umowy z Towarzystwem Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.
 6. UCHWAŁA NR XXIV/187/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku Spółdzielczym w Tyczynie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2008.
 7. UCHWAŁA NR XXIV/188/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do wystawienia weksla „in blanco”.
 8. UCHWAŁA NR XXIV/189/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2008 r.
 9. UCHWAŁA NR XXIV/190/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
 10. 10. UCHWAŁA NR XXIV/191/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 11. UCHWAŁA NR XXIV/192/2008 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.


Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART