zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 Wieść Gminna Nr 4/2019
Wieść Gminna Nr 4/2019

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzień2019Nr 4/2019
Pierwsza strona
  

„Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty

Że jako mówi Wam wszystkim
Dawne odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie”

/Jan Kasprowicz/

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
w imieniu samorządu gminy Chmielnik
oraz własnym
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, błogosławieństwa
Bożej Dzieciny
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Niech Święta Bożego Narodzenia
i wigilijny wieczór
będą pełne radości i wzajemnej serdeczności,
a Nowy Rok będzie czasem wykorzystanych
szans, szczęścia i dostatku.

 


Chmielnik, Boże Narodzenie 2019 rok

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Przebudowa dróg ze środków Funduszu Dróg Samorządowych str. 3
 • Informacja dotycząca zasad naliczania odpłatności za ścieki wprowadzane
  do kanalizacji gminnej str. 4
 • Informacja w sprawie programu usuwania azbestu str. 4
 • Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi str. 4
 • Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 str. 6
 • Inwestycje i remonty gminne w 2019 r. str. 6

OŚWIATA I KULTURA

 • Integracyjne spotkanie dla rodziców str. 9
 • Projekt "Kresy" - Z wizytą na Ukrainie str. 9
 • Świat oczami podróżników str. 10
 • „TRÓJKA” pomaga i uczy pomagać innym str. 11
 • Kalendarium z życia SP im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej str. 12
 • Szkolne koło Caritas w Woli Rafałowskiej str. 13
 • Kocham Ojczyznę str. 14
 • Pracowity semestr w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce str. 15
 • Zlot szkół im. Orląt Lwowskich we Lwowie str. 16
 • Na urodzinach u MISIA str. 17
 • Świętowanie dnia niepodległości str. 18
 • Łamiąc się opłatkiem… str. 19

GOPS CHMIELNIK

 • Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych str. 20
 • Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego str. 20
 • Zespół interdyscyplinarny str. 21
 • Pomoc społeczna informacja str. 21

STOWARZYSZENIE

 • Pracowity czas w Stowarzyszeniu „Nasza Wola” str. 22

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • OSP Wola Rafałowska z nowym wyposażeniem str. 23
 • Zakup nowego samochodu strażackiego str. 24
Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 4/2019

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 4/2019 Grudzień
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2019_4.pdf (2,2 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


 

Pliki do pobrania:
  Wieść Gminna Nr 4/2019

drukuj


Sobota, 27 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART