zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 Wieść Gminna Nr 1/2009
Wieść Gminna Nr 1/2009

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Kwiecień 2009 Nr 1/2009
Pierwsza strona

 
Maja Dzierżak kl. IV SP Zabratówka

 „Zmartwychwstały Chrystus
przynosi ludzkości miłość, która przebacza,
jedna i otwiera serca na nadzieję ...”
Jan Paweł II

 

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół

 

życzy

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

W NUMERZE:

URZĄD GMINY INFORMUJE str. 2

 • SESJE RADY GMINY CHMIELNIK  str. 2
 • Inwestycje i remonty gminne str. 3
 • Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę  str. 3
 • Planowane inwestycje na drogach w 2009 roku  str. 4
 • Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w 2009 roku  str. 4

OŚWIATA I KULTURA str. 5

 • Tajemnice wielkanocnego koszyka   str. 5
 • Tradycje   str. 5
 • Gimnazjaliści przypominają o czymś ważnym ...   str. 6
 • Od Mickiewicza do Herberta czyli gimnazjalne potyczki z poezją   str. 6
 • Najzacniejsi goście i gospodarze   str. 8
 • WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ !!! – sukces zaczyna się w przedszkolu!   str. 9
 • W BŁĘDOWEJ - ZNOWU MAMY SIĘ CZYM CIESZYĆ   str. 10
 • W stronę wyobraźni...   str. 11
 • Zimowe wspomnienia   str. 12
 • Współpraca Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich   str. 12
 • Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pan Bolesław Opałek tak opisał powstanie i przebieg działalności Towarzystwa:   str. 12
 • Leśna mogiła   str. 13
 • Z życia Stowarzyszenia „Nasza Wola”   str. 14
 • Część opisowa do sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku za rok 2008   str. 15
 • Wiadomości z Borówek   str. 16
 • Nowości w bibliotece   str. 17

GOPS W CHMIELNIKU str. 18

 • Informacja dotycząca przedłużenia do dnia 31 października 2009 roku
  okresu zasiłkowego, na który ustalone zostało prawo do świadczeń rodzinnych.   str. 18
 • Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka   str. 18
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  str. 18

OGŁOSZENIA str. 19

 • Człowiek z naszego środowiska   str. 19
 • Informacje o aktualnych przetargach  str. 19
Do pobrania:


 

Wieść Gminna z Chmielnika 


Nr 1/2009 Kwiecień
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<Wieść Gminna Nr 1/20092009_1.pdf (2,01 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) - redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec

 


drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART