zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 1/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Świetlica Socjoterapeutyczna w Chmielniku
Człowiek – najlepsza inwestycja

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje,

że w okresie od 01.01.2012 roku – do 31.12.2012 roku

realizuje Projekt

„Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

W okresie 01.01.2012 roku - 29.02.2012 roku trwał nabór osób do udziału w projekcie

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie.

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione w tym rolnicy oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Do projektu zakwalifikowało się 8 osób (4 osoby lista rezerwowa).

Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne, w ramach których korzystać będą z:

  • Aktywizacji społecznej w postaci:
    - treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
    - grupy wsparcia.
  • Aktywizacji zawodowej, w ramach której odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
  • Aktywizacji edukacyjnej w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu 17- 22-96-603

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART