zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 GOPS W CHMIELNIKU
Świadczenia rodzinne

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy – od 01.11.2010 roku do 31.10.2011 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, do którego należy dołączyć między innymi:

  • kopię dokumentu tożsamości,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dzieci,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
  • zaświadczenia członów rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2009 rok,
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2009,
  • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2009 roku,
  • zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2010 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2010 roku),
  • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chmielniku (pok. nr 11). Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. (017) 22 96 603.

Ponadto informujemy, że osoby, którym przyznany został dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na miesiąc wrzesień i październik 2010 roku przed wypłatą świadczeń rodzinnych w miesiącu wrześniu 2010 roku zobowiązane są do doręczenia zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuowanie nauki przez dzieci w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2010/2011.

W przeciwnym wypadku zmieniona bądź uchylona zostanie decyzja w części dotyczącej przyznanego zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na dzieci.

Nadmienia się w/w warunek zawarty był w decyzjach przyznających prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2009/2010.

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART