zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Ratujemy i uczymy ratować
Wyścig Skandia Maraton Lang Team
Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Chmielniku
VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Ratujemy i uczymy ratować

Ratujemy i uczymy ratować Program edukacyjno-szkoleniowy realizowany przez strażaków z OSP w Woli Rafałowskiej.

Strażacy OSP dziś walczą nie tylko z ogniem, ale również z innymi zagrożeniami.

Niejednokrotnie ratują ludzkie życie, jednak nie wystarczy by szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia. Muszą dysponować odpowiednim sprzętem ratowniczym i wyposażeniem medycznym oraz wiedzieć jak w danej sytuacji należy postąpić, dlatego systematyczne doposażenie sprzętowe oraz podnoszenie wiedzy i kwalifikacji stało się nieodłączną częścią strażackiej, społecznej służby. OSP w Woli Rafałowskiej jest włączona przez wojewodę podkarpackiego do systemu jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Nasza działalność w obecnym roku została ukierunkowana na prowadzenie prewencyjnej akcji edukacyjnej w zakresie kształtowania umiejętności właściwego reagowania społeczeństwa na powstałe zagrożenia oraz sposoby ich likwidacji poprzez nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania podstawowej, pierwszej pomocy. Wiedza i sposób reagowania miejscowego społeczeństwa jest w tym temacie niestety znacznie ograniczona.

Do celu realizacji programu wykorzystane były pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie medyczne oraz audiowizualne środki przekazu będące w dyspozycji OSP. Zamierzeniem naszym było również zaangażować młode pokolenie w czynne uczestnictwo w akcji naszej jednostki OSP promującej bezpieczne zachowanie i zasady postępowania w przypadku powstania różnych zdarzeń losowych. Wiązało się to z organizacją szkoleń i pokazów prowadzonych przez strażaków-ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej z młodzieżą w szkołach na terenie gminy Chmielnik przy wsparciu Centrum Edukacji i Ratownictwa DREAM-TEAM w Rzeszowie.

Nasz program skierowany był przede wszystkim do strażaków-ratowników OSP pragnących skutecznie prowadzić działania ratownicze oraz mogących podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie udzielania pomocy medycznej a także doskonalić sposoby sprawnego posługiwania się sprzętem ratowniczym oraz mieszkańców naszej miejscowości, a także gminy Chmielnik, narażonych na powstawanie różnego rodzaju zdarzeń i wypadków lub biorących w nich bezpośredni udział zwłaszcza na szlakach komunikacyjnych przebiegających przez nasz teren działania, oraz w prowadzonych gospodarstwach rolnych. Również niezwykle ważnym planowanym adresatem realizacji naszego programu jest nadal młodzież szkolna ze szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie gminy, która wyraziła chęć zaangażowana się w naszym przedsięwzięciu.

W związku z realizacją w/w programu szkoleniowego jednostka OSP w Woli Rafałowskiej uzupełniła dotychczas posiadane wyposażenie medyczne o nowy sprzęt w postaci: inhalator tlenowy z wyposażeniem, 1 kompletu szyn Kamera, Kamizelki KED unieruchamiającej kręgosłup, oraz drugiej deski ortopedycznej, masek do tlenoterapii dla dorosłych i dzieci oraz szeregu drobnego wyposażenia medycznego.

Środki na ten cel pochodziły z Urzędu Gminy oraz z PGE Obrót S.A.

Jan Kucaj


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART