zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 Wieść Gminna Nr 3/2013
Wieść Gminna Nr 3/2013

 

1

PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFAŁOWSKA * ZABRATÓWKA

Październik 2013 Nr 3/2013
Pierwsza strona

 

 

 

  Coraz piękniej wokół nas 

   
 • Odnowione centrum wsi Zabratówka.
 • Nowe elewacje budynków szkół i domów ludowych.

 

W NUMERZE:
URZĄD GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Nowe przystanki str. 3
 • Realizacja projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik” str. 3
 • Święto Gminy Chmielnik i Gminna Biesiada str. 4

OŚWIATA I KULTURA

 • Sukces w szkole jest możliwy str. 5
 • Gdy emocje już opadną... str. 6
 • Młodzież z Gminy Chmielnik na Kole Podbiegunowym str. 7
 • Drogie Panie str. 9
 • Kreatywnie w bibliotece, czyli „Wędrówka przez słówka, kształty, kolory i dźwięki”. str. 9
 • Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Generator Inspiracji str. 10
 • Projekt „Idziemy po sukces” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego str. 11

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 • Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje str. 13
 • Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze - 2013 str. 14

URZĄD GMINY INFORMUJE - CD

 • Dożynki wiejskie w Borówkach str. 15

STOWARZYSZENIA

 • „Od kłóska do kiczki” str. 16
 • Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Generator Inspiracji str. 17

GOPS W CHMIELNIKU

 • Człowiek – najlepsza inwestycja str. 18
 • Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację projektów str. 18
 • Projekt pn. „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy – program profilaktyczno – informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” str. 19
 • Świetlica socjoterapeutyczna str. 19
 • Pomoc społeczna str. 20
 • Świadczenia rodzinne str. 20
Do pobrania:

Wieść Gminna Nr 3/2013

 

 

Wieść Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2013 Październik
W celu pobrania całego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poniżej:
<<WG_2013_3.pdf WG_2013_3.pdf (2,28 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wieść Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydział I Cywilny na wniosek Urzędu Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Skład i łamanie Adam Antosz. Druk: Urząd Gminy Chmielnik. Nakład: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec


drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART