zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Nowe przystanki
Realizacja projektu pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik"
Święto Gminy Chmielnik i Gminna Biesiada
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:


SESJA XXXIII

  1. UCHWAŁA NR XXXIII/211/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/207/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w bieżcie Gminy na 2013 rok.
  2. UCHWAŁA NR XXXIII/212/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy dla Powiatu Rzeszowskiego.
  3. UCHWAŁA NR XXXIII/213/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2013 rok.
  4. UCHWAŁA NR XXXIII/214/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  5. UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
  6. UCHWAŁA NR XXXIII/216/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.
  7. UCHWAŁA NR XXXIII/217/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.
  8. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zamiaru realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont drogi gminnej Nr 108253R Chmielnik - Pańskie - Lisi Kąt w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART