zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2019 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Międzygminne ćwiczenia strażaków "CHMIELNIK 2019"
Strażacki Grill - 2 Maraton MTB Zabratówka
Międzygminne ćwiczenia strażaków "CHMIELNIK 2019" Ochotnicze Straże Pożarne są społecznymi organizacjami, których głównym celem działania jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. OSP do realizacji tych zadań powołały Jednostki Operacyjno – Techniczne (JOT), które bezpośrednio biorą udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Każdy z członków JOT-ów poszczególnych jednostek jest odpowiednio przeszkolony. Jednak współczesne realia otaczającego nas świata niosą ze sobą różne nowe zagrożenia. Strażak ochotnik, by być dobrze przygotowany do działań ratowniczych musi cały czas doskonalić swoje umiejętności. Jedną z form podnoszenia kwalifikacji członków osp są gminne ćwiczenia – manewry organizowane raz do roku.

Miejscowość Chmielnik - obiekt magazynowy firmy Chmielnik Zdrój S.A., Szkoła nr 3 i plac przy pawilonie GS, te miejsca zostały wybrane na ćwiczenia taktyczno – bojowe jednostek OSP z terenu gmin Chmielnik i Tyczyn. Ćwiczenia odbyły się w dniu 5 października. Organizatorem przedsięwzięcia były Zarządy Oddziałów Gminnych ZOSP RP w Chmielniku i Tyczynie. Gospodarzami ćwiczeń odpowiedzialnymi za bezpośrednie przygotowania byli strażacy z Woli Rafałowskiej. W manewrach udział wzięło 8 zastępów z jednostek OSP z Błędowej Tyczyńskiej – Krzywej, Chmielnika, Woli Rafałowskiej, Zabratówki, Hermanowej, Kielnarowej, Nowego Borku i Tyczyna. Ćwiczeniami kierowali Komendant Gminny ZOSP RP w Chmielniku dh Marek Czarnota, Komendant Gminny ZOSP RP w Tyczynie dh Janusz Skoczylas i Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chmielniku dh Bogdan Krużel. Natomiast nad prawidłowym przebiegiem operacji czuwała grupa rozjemców w składzie wydelegowanych przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie.

Głównymi założeniami manewrów było prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas pożaru obiektów przemysłowych i magazynowych, prowadzenie działań ratowniczych w budynku użyteczności publicznej oraz organizacja i prowadzenie działań ratowniczych podczas wypadku drogowego z udziałem osób poszkodowanych.

Ćwiczenia miały charakter złożony i zostały podzielone na trzy części. Epizod I zakładał powstanie dużego pożaru budynków magazynowych i przemysłowych (obiekty Chmielnik Zdrój S.A.). W obiektach znajdowały się dwie osoby poszkodowane. Do opisanych zdarzeń
w pierwszym rzucie zostały zadysponowane zastępy z terenu naszej gminy, a w drugim z terenu Gminy Tyczyn. Zadaniem przybyłych zastępów było ewakuowanie osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia przy wykorzystaniu aparatów ochrony dróg oddechowych oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Jednocześnie zastępy podjęły działania gaśnicze oraz zorganizowały zaopatrzenie wodne. Epizod II zakładał działania ratownicze w budynku szkoły podstawowej, gdzie powstał niewielki pożar. W zadymionym pomieszczeniach zostały uwiezione cztery osoby. Strażacy mieli trudne zadanie ewakuacji osób poszkodowanych, udzielenia pierwszej pomocy medycznej, opanowania pożaru. Dodatkowym utrudnieniem było, to że działania prowadzili w dużym zadymieniu przy wykorzystaniu sprzętu ochrony dróg oddechowych. Epizod III symulował wypadek drogowy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W kolizji ucierpiały trzy osoby. Do zdarzenia skierowane zostały dwa zastępy z OSP Zabratówka i OSP Chmielnik oraz zastępy z OSP Kielnarowa i OSP Tyczyn. Po dojeździe na miejsce akcji strażacy przystąpili do działań ratowniczych: ewakuacji poszkodowanych przy wykorzystaniu narzędzi hydraulicznych, udzielenia pierwszej pomocy, oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Była to niezwykle trudna część ćwiczeń, gdyż stopień komplikacji (obrażenia osób poszkodowanych) przygotowany przez organizatorów spowodował, że strażacy musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności.

Ćwiczenia zorganizowane były z dużym rozmachem, a scenariusz manewrów przewidywał skomplikowane i wielowątkowe założenia działań ratowniczych. Strażakom uczestniczącym w manewrach postawiono trudne zadania, odzwierciedlające współczesne zagrożenia. Zastępy ratownicze doskonaliły się w ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zadymienia, gaszeniu pożarów obiektów przemysłowych, udzieleniu pierwszej pomocy medycznej oraz ratownictwie technicznym (wypadek samochodowy). Druhowie w wykonywanie swoich zadań musieli włożyć maksimum wysiłku. Manewry byłym praktycznym testem, sprawdzianem dla poszczególnych OSP, zweryfikowały ich sprawność w działaniach ratowniczych. Niebagatelne znaczenie miała możliwość prowadzenia wspólnych działań jednostek z dwóch sąsiadujących gmin. Należy podkreślić, że w prawdziwych działaniach niejednokrotnie OSP mają okazję współpracować. Taka forma ćwiczeń jest szczególnie pożyteczna, gdyż druhowie podnoszą swoje kwalifikacje, a jednocześnie uczą się współpracować podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Manewry zakończyły się odprawą w budynku Domu Ludowego w Chmielniku. Następnie przewodniczący komisji rozjemców mł. bryg. Robert Ryzner omówił poszczególne aspekty zakończonych ćwiczeń, pokazał błędy, jak i prawidłowe działania poszczególnych zastępów, na koniec podsumował ćwiczenia podkreślając ich bardzo dobrą organizację.

Na koniec należy podkreślić znakomitą organizację ćwiczeń, za którą szczególne słowa uznania należą się wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak sprawnego ich przebiegu, a w szczególności gospodarzom, strażakom z jednostki OSP Wola Rafałowska. Podziękowania należą się również osobom, które udostępniły obiekty do ćwiczeń: Pani Dorocie Leniard Prezes firmy Chmielnik Zdrój S.A. i Pani Bożenie Gwizdała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Chmielniku

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 24 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART