zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXI

  1. UCHWAŁA NR XXI/119/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
  2. UCHWAŁA NR XXI/120/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Chmielnik.
  3. UCHWAŁA NR XXI/121/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  4. UCHWAŁA NR XXI/122/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok”.
  5. UCHWAŁA NR XXI/123/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chmielnik do podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
  6. UCHWAŁA NR XXI/124/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Chmielnik do realizacji Projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  7. UCHWAŁA NR XXI/125/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART