zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 4/2017 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Pomoc żywnościowa
Bezdomni
Zespół interdyscyplinarny
Informacja
Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Bezdomni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w związku z nadchodzącym okresem zimowym informuje o możliwości uzyskania przez osobę bezdomną pomocy w postaci ciepłego posiłku i schronienia w placówkach typu: noclegownie, ogrzewalnie i schroniska.

Poniżej przekazuje się procedurę postępowania z osobami bezdomnymi w okresie zimowym w województwie podkarpackim, która została opracowana przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują osoby potrzebujące pomocy:

  1. W ciągu dnia
    – do schronisk dla osób bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe w okresie zimowym;
    – do szpitala - osoby wymagające pomocy lekarskiej;
    – do izby wytrzeźwień - osoby w stanie upojenia alkoholowego.
  2. W godzinach wieczornych i nocnych
    – jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości od schronisk dla osób bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, bezdomnych należy przewieźć– do domów pomocy społecznej, które w okresie zimowym uruchamiają dodatkowo miejsca noclegowe.

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, noclegowniach, ogrzewalniach lub innych placówkach zapewniających miejsca noclegowe, domy pomocy społecznej przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach.

Osoba bezdomna może przebywać w domu pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).

W czasie pobytu w ww. placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.

Po skorzystaniu z ww. świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska dla osób bezdomnych, noclegowni, ogrzewalni lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

Ośrodki pomocy społecznej wydają bezdomnemu bilet umożliwiający przejazd do schroniska.

Wszystkie domy pomocy społecznej zaktualizują własną procedurę przyjmowania bezdomnych i przypomną personelowi obowiązki w tym zakresie.

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2017/2018 znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Całodobowa bezpłatna infolinia 987 - pod jej numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

Grażyna Ruman


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART