zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2017
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 4/2017 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Jubileusz małżeństwa
Sesje Rady Gminy Chmielnik

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XXXIV

  1. UCHWAŁA NR XXXIV/216/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chmielnik.
  2. UCHWAŁA NR XXXIV/217/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chmielnik w charakterze partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego, którego liderem będzie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
  3. UCHWAŁA NR XXXIV/218/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy dotyczących potrzeb edukacyjnych szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
  4. UCHWAŁA NR XXXIV/219/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
  5. UCHWAŁA NR XXXIV/220/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu i spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
  6. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 23 Marca 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
6 Lutego 2018 r.
Z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) korzystamy jako instytucja od sześciu lat.
6 Lutego 2018 r.
Josepha Conrada-Korzeniowskiego - był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu.
6 Lutego 2018 r.
Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik w roku 2017
Realizacja: ProART