zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 4/2019 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OSP Wola Rafałowska z nowym wyposażeniem
Zakup nowego samochodu strażackiego
OSP Wola Rafałowska z nowym wyposażeniem

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rafałowskiej w ostatnim kwartale bieżącego roku zakupiła w ramach realizacji projektów dotyczących doposażenia jednostki OSP w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych. Środki finansowe pochodziły otrzymanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 15 243,00 zł, natomiast Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie przekazał nam w ramach wsparcia finansowego kwotę 4 500,00 zł. oraz otrzymaliśmy także na ten cel dotację z MSWiA w kwocie 2 085,00 zł. Gmina Chmielnik w ramach dofinansowania realizacji w/w projektów przekazała nam kwotę 3 256,58 zł. Natomiast wkład własny jednostki OSP w Woli Rafałowskiej wyniósł 900,00 zł. Ogółem za kwotę 25 984,58 zł. zakupione zostało dla miejscowej jednostki OSP:

 • 6 kpl. umundurowania ochronnego specjalne GOLD FHR,
 • 2 szt. hełmy ochronne Calisia Vulcan,
 • 7 par rękawic strażackich,
 • 4 pary butów strażackich,
 • 6 szt. węży tłoczne W-75 i W 52,
 • 4 szt. tłumnic gumowych,
 • 6 szt. latarek typu M-Fire Max,
 • 1 szt. przecinarka STIHL TS 420 do betonu i stali,
 • 1 szt. narzędzie ratownicze Hooligan,
 • 2 szt. spodniobuty Max FLUO do pracy w wodzie,
 • 1 szt. lekka pilarka STIHL MS 180 do drzewa.

Ponadto w ramach zrealizowanego zadania publicznego pt. ,,Dofinansowanie jednostek OSP” ze środków finansowych MSWiA w ramach tej dotacji otrzymaliśmy kwotę 5 000,00 zł. Kolejne dofinansowanie również w wysokości 5 000,00 zł otrzymaliśmy w wyniku zaangażowania i pomocy Wojewody Podkarpackiego p. Ewie Leniart. Dzięki temu zastrzykowi finansowemu miejscowa jednostka OSP zakupiła między innymi wyposażenie do świetlicy OSP w postaci 6 stołów i 50 sztuk krzeseł, sprzęt i wyposażenie kuchenne, a także zestawy fantomów do szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz defibrylator szkoleniowy, ponadto zakupiono namiot ratowniczo-szkoleniowy a także zlecono wykonanie tablic poglądowych i materiałów poligraficznych promujących bezpieczeństwo mieszkańców. Komendant Wojewódzki Policji w ramach wsparcia działalności ratowniczej OSP przekazał nam nieodpłatnie 5 zestawów radiotelefonów GP-380 wraz z ładowarkami o wartości ponad 6 000,00 zł. Społeczeństwo wsi ze środków Funduszu Sołeckiego wyasygnowało dla naszej OSP kwotę 5 000,00 zł. na zakup specjalistycznej strażackiej drabiny aluminiowej. Uzyskane dofinansowanie i otrzymane środki finansowe pozwoliło w znaczący sposób uzupełnić braki w posiadanym sprzęcie i wyposażeniu osobistym strażaków w jednostce OSP w Woli Rafałowskiej a także zwiększyć bezpieczeństwo samych ratowników. Sprawna i skuteczna akcja ratownicza to nie tylko właściwe osoby przygotowane do tego typu zadań a także odpowiedni sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste strażaka zapewniające mu bezpieczeństwo podczas działań. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom i instytucjom za udzielone wsparcie i pomoc finansową.


 

J.Kucaj


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART