zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

SESJE RADY GMINY CHMIELNIK
Inwestycje i remonty gminne
Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę
Planowane inwestycje na drogach w 2009 roku
Zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych w 2009 roku
Inwestycje i remonty gminne

  1. W lutym 2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Czyszczenie stawu napowietrzanego z osadów ściekowych wraz z odwodnieniem na oczyszczalni ścieków Lemna w Chmielniku”. Wykonawcą usługi będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BROMAST” Marek Stiller, 63-041 Chocicza, ul. E. Orzeszkowej 2. Łączny koszt za wykonanie usługi wynosi 290 791,47 zł. Planowany termin zakończenia prac ustalony został na 30.06.2009 r.
  2. Trwają prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i stacji uzdatniania wody dla Szkoły Podstawowej w Błędowej Tyczyńskiej. Wykonawcą robót jest firma HYDRO – DOMAR Daniel Domaradzki, Kielanówka 248, 35-106 Rzeszów. Łączny koszt za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 42 649,98 zł. Planowany termin zakończenia prac ustalony został na 31.03.2009 r.
  3. W marcu 2009 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym w miejscowości Zabratówka – Skalnica – etap I”. W ramach zadania zostanie wykonane 273 mb kolektora sanitarnego fi 200mm oraz 36 mb przykanalików fi 160 mm. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 30.06.2009 r.

Andrzej Ostrowskipoprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART