zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2010 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIANowy zawód - nowa praca

Na rynku pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych. Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego pragnąc przeciwdziałać marginalizacji społecznej oraz pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy, rozpoczęło realizację projektów: „DROGA DO PRACY” oraz „CNC – program rozwoju kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych”. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektów jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych z wykształceniem zawodowym lub średnim zamieszkałych na terenie jednego z powiatów: rzeszowskiego i Miasta Rzeszów, łańcuckiego, dębickiego oraz ropczycko-sędziszowskiego. W ramach projektów (w okresie od stycznia 2010 r. do czerwca 2011 r.) organizowane są bezpłatne szkolenia:

IV. dla osób bezrobotnych, które ukończyły 45 rok życia z zakresu obsługi maszyn do robót ziemnych III klasy, w tym:

  1. operator koparko – ładowarek, wszystkie typy
  2. operator koparek jednonaczyniowych do 0,8m3
  3. operator ładowarek jednonaczyniowych do 2,5m3.

Każdy uczestnik ma możliwość zdobycia uprawnień Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do wykonywania zawodu operatora maszyn do robót ziemnych.

V. dla osób bezrobotnych do 34 roku życia z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Głównym atutem szkoleń w ramach obu projektów jest szansa na zdobycie zawodów najbardziej pożądanych przez podkarpackich pracodawców, m.in. Doliny Lotniczej.

W ostatnim czasie zdarza się, że firmy budowlane nie przyjmują nowych zleceń z powodu braków wykwalifikowanej kadry. Z tego względu istnieje bardzo wysoki popyt na wykwalifikowanych pracowników – na Podkarpaciu aż 20,2% ofert pracy pochodzi z przedsiębiorstw z branży budowlanej, w tym grupa zidentyfikowana jako „operatorzy maszyn i urządzeń” zajmuje jedno z najwyższych miejsc.

Wiele znaczących inwestycji w infrastrukturze drogowej jest wspierane ze środków UE, co oznacza, że są one niezagrożone i odporne na obecny kryzys gospodarczy. Dodatkowo boom budowlany oraz migracja zarobkowa powodują, że sektor budowlany cierpi na ciągły niedobór pracowników. Co drugi pracodawca w Polsce deklaruje, że jego trudności z obsadzeniem stanowisk spowodowane są brakiem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Operator koparki czy ładowarki jest tym samym jednym z najbardziej pożądanych zawodów.

Pomimo wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi, na regionalnym rynku pracy można zauważyć niedobór specjalistów w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Dane zawarte w Analizie Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych na Podkarpaciu wskazują, że profesja operatora maszyn zajmuje stosunkowo wysokie miejsce wśród zawodów deficytowych. Ponadto z Analizy Ofert Pracy Dla Województwa Podkarpackiego wynika, iż w sektorze „przetwórstwo przemysłowe” oferty dla operatorów maszyn stanowią 9% ogółu ofert.

Obecnie obrabiarki CNC wypierają z rynku pracy tradycyjne tokarki, frezarki, wiertarki, strugarki, wytaczarki i szlifierki, zwłaszcza w zakresie branży innowacyjnej i wysokich technologii. Z uwagi na wzrastające zastosowanie obrabiarek CNC w przemyśle, istnieje pilna potrzeba kształcenia personelu technicznego i inżynieryjnego w kierunku przygotowywania programów sterujących do obróbki części o wymaganym kształcie i dokładności. Według powyższych opracowań operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu (koło Sędziszowa Młp.) istnieje od 9 lat. Wysiłki swe skupia na działalności szkoleniowej oraz doradztwie gospodarczym. CRSE, jako jedna z pierwszych firm szkoleniowo - doradczych na Podkarpaciu, wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, a od 2008 roku jest członkiem ogólnopolskiej prestiżowej sieci KSU.

Corocznie opracowuje co najmniej kilkadziesiąt wniosków
o dofinansowanie na inwestycje, które otrzymują środki Unii Europejskiej. Potwierdzeniem najwyższej jakości działań, poza wysoką skutecznością jest fakt, iż w 2006 roku, jako jedyna organizacja w Polsce CRSE otrzymało ZŁOTĄ GWIAZDĘ (GOLDEN STAR) od Komisji Europejskiej w Brukseli za wysoką jakość realizowanych działań. Wysoki poziom świadczenia usług oraz stabilność w działaniu pozwoliły uzyskać w poprzednim roku dotacje dla CRSE i Klientów w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.

Wysoka jakość i dynamika rozwoju pozwoliła uruchomić biura na terenie Rzeszowa, Wrocławia, Zamościa, Łodzi, Tarnowa i Katowic. Tylko w ciągu ostatniego roku w ramach działalności świadczonej przez CRSE przeszkolono ponad 1700 osób, natomiast eksperci doradzali ponad 400 Klientom. W roku 2009 z powodzeniem zakończono realizację 6 przedsięwzięć szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, kolejnych 12 jest w fazie realizacji.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi maszyn do robót ziemnych III klasy, a także obsługi obrabiarek CNC do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.

 

 


poprzednia strona do góry

drukuj


Czwartek, 20 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART